ANTIMONY ORE             Sb 6%-22%, 40%, 42%, 44%, 46%, 48%, 50%,60%...., 

ANTIMONY  INGOT        Sb 83,12%